cscscscscsc

scscscscsdsddddddddddddd

Mẹ ơi sao lại có bài hát hay như vậy, hát ra tương lai của tôi rồi...

"Băng qua đồi núi, gặp tôi của năm 19 tuổi
Em đeo đôi găng tay trắng,
uống rượu mừng của t..